Výstava roku - fotografické Ohlédnutí Miroslava Pinkavy

Autor: Petr Dolinský <dolinsky%40volny.cz>, Téma: Činnost fotoklubu, Vydáno dne: 18. 05. 2013

! VÝSTAVA JE PRODLOUŽENA PO CELOU DOBU LETNÍCH PRÁZDNIN AŽ DO 31. SRPNA !

v pracovních dnech tohoto období Vám na požádání zaměstnanci Městského klubu výstavu rádi zpřístupní
Fotografické Ohlédnutí Miroslava Pinkavy

Není mnoho fotografů s takovým tvůrčím záběrem, entuziasmem a řemeslnou pečlivostí. V pravdě, ani neznám ve svém okolí nikoho jiného, kdo by se věnoval koníčku fotografování bez přerušení více než 50 let tak svědomitě, aktivně a intenzivně. Desítky tisíc negativů a stovky tisíc záběrů. Těžko spočitatelné hodiny strávené v temné komoře, stovky publikovaných snímků a tisíce kvalitních zvětšenin po celém světě. To je fotografická průprava, o které se mladým fotografům může jen zdát. To jsou zkušenosti, které může závidět i leckterý renomovaný profesionál. Tyto samy o sobě vzácné atributy nabírají v dnešní uspěchané době jakousi zvláštní přidanou hodnotu. Jsou esencí toho, co se z naší společnosti vytrácí – esencí poctivosti a vytrvalosti, kreativity a nadšení, skromnosti i pokory. Miroslav Pinkava s nimi umí zacházet. Jedním záběrem dokáže obsáhnout moudrost i pokoru stáří se stejnou samozřejmostí, s jakou na dalším snímku ukazuje hravost a bezstarostnost mládí. Okamžik ze života mušky vedle běhu času zachyceného v proměně našich ulic či nás samotných. Kouzelné chvíle z Pomoraví v kontrastu s následky přírodních živlů. Nekonečná paleta energie, příběhů a života.

Červnová, téměř letní fotografická výstava Miroslava Pinkavy k jeho nedávným 70. narozeninám se tak stává symbolickým světlem do našich srdcí, sondou do lidských duší. Ukazuje život takový jaký je, v celé jeho šíři. Přesvědčte se o čistotě a čitelnosti záběrů jinak složitého života, Užijte si pohodu, která ze snímků dýchá, nasajte atmosféru dob dávno minulých a spolu s autorem se zkuste zamyslet nad světem kolem nás. Vždyť nic není ponecháno náhodě - pečlivý výběr fotografií na výstavu, jednotná adjustace a promyšlené rozvržení snímků jsou v podání Miroslava Pinkavy naprostou samozřejmostí.

Ing. Petr Dolinský