ostrov Madeira - 17

Galerie: Obrzky z ostrova Madeira
na prvn na pedchoz 16 / 20 na nsledujc na posledn
s exotickmi rostlinami se na Madeie setkvte na kadm kroku
s exotickmi rostlinami se na Madeie setkvte na kadm kroku


Obrzek ji vidlo 2463 lid
[Znmka: 0]
Koment ze dne 28.05.2012 14:33:13     Reagovat
Autor zbDEsVIYDATs
E-mail: admin@menstrust.org.nz
IP: 184-82-230-0.24.public.sila1-bcr02.myaisfibre.com
Titulek: CxEZvZZXKzJMfcJ
Dedky, Honzo, za komente1ř. Je1 bych z me9 snatry zase přidal, že často za to pobedhe1ned mezi ne1stroji může fakt, že pro tento web či svůj blog pedšu recenze, a tak se s nimi na nějakfd čas musedm sžedt. K ote1zke1m.Tento die1ř pro spre1vu projektů (GTD) rozhodně nened vhodnfd. Jak tady už uvedl i Pavel, kterfd sice jede spedše v ZTD, musel by použedvat až ty zadned snatry, a těch je pouze 8. Moleskine, resp. tento typ, lze snad využedt tehdy, pokud by člověk zkre1tka jen chtěl inbox a pravidelně proche1zel ty stre1nky pozne1mek u jednotl.tfddnů. Ale jako GTD ne1stroj dle me9ho ne1zoru je tento die1ř nepoužitelnfd. Takže by sis musel třeba přikoupit nějakfd sešitek, ze1pisnedk navedc. Popředpadě to spojit s el. ne1strojem (ktere9 jsou – podle mě – na GTD přeci jen vhodnějšed než papedr).Termednovane9 věci – ze1sadned schůzky lze zapsat předmo do měsedčnedho přehledu. U těch dedlčedch dnů na stre1nce tfddne pak jednotlive9 ude1losti/schůzky – ale pozor, medsto je pochopitelně omezene9. Ale to nened vada tohoto die1ře, to je prostě vlastnost papedrovfdch die1řů. Abys jej měl vedce, musel by sis vybrat ten druhfd typ – kdy je tfdden horizonte1lně, na dvě snatry, u každe9ho dne je mnohem většed prostor, ale sche1zejed pak ty stre1nky na pozne1mky. Outlook jako GTD ne1stroj fungovat rozhodně může, na našem webu se mu pečlivě věnoval Jaroslav Luhan a viděl jsem to u něj i v praxi. Je1 bych však nechtěl spojovat GTD ne1stroj s poštovnedm klientem, už z důvodu, že chci čas věnovanfd poště co nejvedce omezit, takhle bych s poštou byl vlastně v neuste1le9m kontaktu.


Nick (pezdvka):  
E-mail:  
Titulek:  

[b]tun[/b] - [odkaz]www.neco.cz[/odkaz] - [email]nekdo@nekde.cz[/email]

    

Zobrazit / Skrt ovldac panel